Karta Stałego Klienta

KARTY STAŁEGO KLIENTA PRACOWNI URODY
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Karta Stałego Klienta jest własnością firmy Pracownia Urody przy ul. Conrada 8. Lok 1 w Warszawie.
Program Karty Stałego Klienta przeznaczony jest dla klientów dokonujących zakupu usług kosmetycznych, fryzjerskich, wizażu, manicure oraz pedicure w Pracowni Urody
przy ul. Conrada 8/1 w Warszawie.

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA PRACOWNI URODY

1. Karta Stałego Klienta Pracowni Urody to karta na okaziciela.

2. Karta Stałego Klienta jest kartą terminową, oznacza to, że jest ona ważna przez 6 miesięcy od daty wydania karty. Przy usługach fryzjerskich 10 miesięcy.

3. Kartę Stałego Klienta wydaje i rozlicza jedynie upoważniona do tego osoba wykonująca zabieg/ usługę.

4. Pracownia Urody nie wydaje duplikatów kart.

5. Pracownia Urody nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie/zniszczenie Karty Stałego Klienta przez okaziciela.

6. Klient w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym, będzie informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w programie.

7. Prawo do korzystania z wydanej Karty Stałego Klienta przysługuje tylko jej właścicielowi.

8. Karta jest ważna, wtedy, kiedy wypełnione są poszczególne pola zawierające dane klienta.

9. Pracownia Urody nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta w wyznaczonym terminie (okres ważności karty)

10. Termin ważności karty wpisany jest w daną kartę.

11.Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

12. Każda wizyta wpisana w Kartę Stałego Klienta ważna jest w momencie, kiedy posiada pieczątkę z logiem Pracowni Urody. Jeśli klient zapomni o zabraniu karty,

podczas wizyty, nie będzie ona wpisana w późniejszym terminie !